output s. r. o.

Heydukova 4
811 08 Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Slovenská republika

E-mail: output@output.sk

ORSR: output s. r. o.

ICO: 50145991

DIC: 2120188961

IC DPH: SK2120188961

IBAN: SK9209000000005108386753

SWIFT: GIBASKBX

Founders

Ing. Peter Laca
peter@output.sk

Ing. Tomáš Zamba
tomas@output.sk